משוב 360 - מידע

31/08/2010 09:27:12
הגדל טקסטיםהקטן טקסטים
הדפס מאמר
משוב 360 הינה שיטת ההערכה המובילה בעולם לצורך הערכת עובדים וניהול הביצועים. שיטה זו שמה את הדגש על פיתוח עצמי של העובד באמצעות תהליך ההערכה. פתרון משוב 360 של west wind מעוצב כך שהוא מאפשר באופן מהיר ויעיל לאסוף הערכות ממקורות שונים: ממונה, עמיתים, כפיפים, לקוחות והערכה עצמית, לכמת אותם, ולתמוך בבניית תוכנית עבודה עצמית הנובעת מניתוח הממצאים של הערכות השונות.
 
משוב 360 הינה שיטה מוכחת לביצוע הערכת עובדים מזה 4 עשורים. בשיטת  west wind לעובד ישנה שליטה מלאה על תהליך ההערכה מתחילתו ועד סיומו. העובד מעורב ואקטיבי יותר בתהליך ההערכה ומרבית האחריות לניהול תהליך של התפתחות אישית ומקצועית מוטלת עליו (כמעט שיטה הפוכה למשוב ממונה שבה האחריות המרבית היא על כתפי הממונה).
 

באמצעות משוב 360 העובד זוכה לנקודת התייחסות ייחודית ובעלת משמעות רבה. העובד אוסף הערכות לגבי עצמו מהסביבה שלו: ממונים, עמיתים, כפיפים, לקוחות ואחרים בעלי עניין, ומעמת את הערכותיהם למול ההערכה שלו."הראי" ששמים האחרים גורמת לרוב להנעה חזקה יותר לצורך נקיטת צעדים אקטיביים ללמידה והתפתחות עצמית במקום העבודה.

שיטה זו חושפת ביתר קלות "תחומי עיוורון" ואת נקודות החוזקה והחולשה של העובד, ומניחה בצורה ברורה את הפערים בין תפיסת הסביבה לגבי העובד לבין תפיסתו הוא. במידה והפערים קלים יצטרך לרוב העובד להמשיך בביצוע הטוב ולחזק את החוזקות. במידה והפערים גדולים, יצטרך העובד, בכוחות עצמו או באמצעות סיוע של מנהל ישיר, משאבי אנוש או יועץ ארגוני, לחזק את החולשות, ולנקוט צעדים אקטיביים לשיפור הביצוע שלו.
 

בארגונים דינאמיים הנמצאים בסביבה סוערת ומשתנה, אחד האתגרים המרכזיים הינו יכולת של עובדים ומנהלים לערוך שינויים, להחליף מטרות ולשפר מיומנויות כמעט על בסיס קבוע. משוב 360 הוא כלי מצוין המהווה ברומטר להצלחה. האם בהתאם למדדים העכשוויים של הארגון העובד מצליח או שיש נקודות לשיפור. כך גם בארגונים בהם קיימים תהליכי ניהול רופפים בין ממונים לבין הכפיפים ובהם לעובדים ישנו מרחב אחריות רחב.

 


© כל הזכויות שמורות