תהליך הערכת עובדים באמצעות תוכנת westwind-global

תהליך הערכת עובדים באמצעות תוכנת westwind-global

הדפס מאמר

באמצעות תוכנת westwind-global ניהול תהליך הערכת העובדים נהפך לפשוט וקל

למנהל התהליך בארגון עומדים כלל הכלים הנחוצים לשם ניהול , מעקב וסיכום תהליך.

1.      בניית טפסי הערכה ושאלות הערכה באמצעות ספריות עשירות.

2.      יכולת בקרה ושליטה על כלל המשובים המתנהלים בארגון כגון: צפייה בתהליך, הודעות  והתרעות.

3.      מערכת דוחות וסטטיסטיקה הכוללת דוחות סטטוס, דוחות סיכום תהליך ודוחות סטטיסטיים.

עם סיום הכנסת מסד הנתונים, מנהלים מונחים , צעד אחר צעד, באמצעות מסכי המערכת, למילוי של הערכתם באמצעות שאלונים ושאלות. את שאלוני ההערכה ניתן לבנות מתוך תבניות  וספריות מוכנות מראש, לבצע להם קוסטומיזציה מלאה, או להיעזר בצוות יועצי west wind, שהם בעלי ניסיון רחב בייעוץ ארגוני ובפיתוח שאלוני ההערכה.

 

 רכיבים ייחודים של מערכת משוב westwind-global

המערכת תומכת ביצירת מדדים כמותיים של ביצועי העובד ובכך מוסיפה נדבך חשוב ליכולת ניהול הביצוע בארגון.
 
  • חדש-תמיכה מלאה בתהליך 180  הכולל משוב עצמי של העובד, ניתוח פערים בין הערכת העובד להערכת הממונה, בקרת המנהל העקיף על התהליך כולל יכולת מתן הערות ואישור המשוב.
  • חדש- אופציה לתיקנון של התוצאות הארגוניות באמצעות מניפולציה סטטסטית.
  • חדש- יומן אירועים המאפשר במשך כל השנה למנהל לרשום הערות במערכת ובכך לבצע תהליך הכנה רציף.
  • מערכת מתעדת הן את ההיבטים האיכותיים והן את ההיבטים הכמותיים של התהליך, כולל כלל ההתייחסויות של העובדים. ככזו, היא נותנת צילום מדויק ומהימן של הארגון.
  • המערכת מרכזת ו"מכמתת" שדות איכותיים רבים באמצעות דוחות וסטטיסטיקה בחתכים שונים בכדי ליצור יכולת קבלת החלטות טובה של משאבי אנוש והנהלה בכירה.
  • " רב מעריכים"- יכולת לקבל הערכות נוספות לעובד מגורמים נוספים כגון מנהלים עקיפים, ראשי צוותים, מנהלי פרויקטים ולקוחות. . רכיב זה נועד כדי ליצור יכולת להערכה מהימנה יותר מצד הממונה ובדיקת הערכתו בהשוואה להערכות אחרים.
  • ספריות משוכללות של הערכות ואשפי משפטים התומכים בעבודה קלה ואינטואיטיבית למנהל.
  • משאבי אנוש ומקבלי ההחלטות מפיצים סיכום תהליך לעובדים עם אפשרות לספק החלטות הנהלה לכלל שותפי התהליך בכול נושא ועניין שעלה בשיחת המשוב, ובכך ליצור סגירה הדוקה יותר של התהליך.

 

דגש נוסף לסיום...

כמערכת של הדור השלישי להתפחות תהליכי הערכה בארגונים, המערכת מספקת גמישות בביצוע תהליך הערכת העובדים ומאפשרת לנהל עשרות תוכניות משוב שונות במקביל לאורך כל השנה כולל שילוב של תוכניות 360 ומשוב ממונה.