משוב 360 באמצעות תוכנת westwind-global

משוב 360 באמצעות תוכנת westwind-global

הדפס מאמר

מטרות ארגוניות לביצוע משוב 360

 

משוב 360 הינה שיטת ההערכה המובילה בעולם לצורך הערכת עובדים וניהול ביצועים. שיטה זו שמה את הדגש על פיתוח עצמי של העובד באמצעות תהליך ההערכה.שיטת הערכה זו משמשת הן לצורך פיתוח תוכניות עבודה מקצועיות ואישיות על ידי המנהלים והעובדים . או לחלופין, כשיטה רחבה יותר שנוקט הארגון לשם פיתוח המנהלים.

 

 הפתרון של  westwind-global

 

משוב 360 של westwind-global מעוצב כך שהוא מאפשר באופן מהיר ויעיל לאסוף הערכות ממקורות שונים (ממונה, עמיתים, כפיפים, לקוחות והערכה עצמית), לכמת אותם, ולתמוך בבניית תוכנית עבודה עצמית הנובעת מניתוח הממצאים של ההערכות השונות.

פתרון westwind-global מציע מערכת אוטומטית העונה על כל צרכי הארגון בתחום משוב 360 .התהליך מבטל לחלוטין שיטות נייר ועיפרון ותהליכים חצי ממוחשבים. הפתרון של החברה פשוט וקל ליישום ומוטמע בארגון תוך מספר שעות עד ימים אחדים. למנהל התהליך בארגון עומדים כלל הכלים הנחוצים לשם ניהול, מעקב וסיכום תהליך.
 
רכיבים מרכזיים של מערכת משוב 360 
 
  • בחירת המעריכים באמצעות המערכת כולל מעקב אחר התשובות ותזכורת.
  • המערכת מגינה גם על זהות המשיב כאשר הוא אינו משיב בודד.
  • מערכת גרפים ודוחות המציגה בבירור היכן נקודות החוזק והחולשה של העובד ביחס לקטגוריות ההערכה השונות אשר הוא קיבל.
  • תוכנית עבודה המופקת על ידי העובד בהתאם לניתוח תוצאות ההערכה. תוכנית זו מתבססת על שיטת נל"י ( ניהול לפי יעדים) וכוללת יעדים.
  • פעולות , לוחות זמנים ואבני בוחן. לעובד יכולת לסנכרן אותם ליומן האישי, ובכך ליצור תהליך אפקטיבי של ניהול עצמי של היעדים.
  •  בניית טפסי הערכה ושאלות הערכה באמצעות ספריות עשירות העומדות לרשות מנהל התהליך בארגון.
  • יכולת בקרה ושליטה על כלל המשובים המתנהלים בארגון כגון: צפייה בתהליך, הודעות והתרעות.

פיתוח מנהלים באמצעות תהליך הערכת 360
 

הערכת 360 מהווה כלי עוצמתי ומשמעותי לצורך פיתוח המנהל באמצעות קבלת שיקוף מסביבתו באשר לנקודות החוזק והחולשה ונקודות העיוורון. כתהליך קבוצתי ניתן להשיג את התועלות הבאות:

  • הגברת סינרגיה ניהולית באמצעות התהליך. ניתן ואף רצוי לעשות שימוש במתודולוגיה המוכחת של פרופ' יצחק אדיגס לשם יצירת סינרגיה ניהולית .
  •  גיבוש תהליכים אסטרטגיים בחברה (תהליך של ביצוע אנליזה לארגון)
  • מציאת מכנים משותפים רוחביים לצוות הניהול והצפת בעיות וקשיים, נקודות עיוורון של צוות ניהולי

באמצעות פתרון זה מנהל מש"א יכול ליצור תוכנית פיתוח אישית לכול קבוצת מנהלים ( בכיר, ביניים וזוטר) או כנדבך משלים לתוכניות פיתוח מנהלים קיימות.