time to know

time to know

הדפס מאמר
התחלנו לעבוד עם מערכת הסקרים של West-Wind לפני כחצי שנה.
 
המערכת מאפשרת לנו לנהל סקרי חוות דעת על המוצר שלנו ומהווה עבורנו פלטפורמה להעברת שאלונים המהווים חלק ממחקרים שאנו עורכים.
המערכת נוחה מאוד וידידותית למשתמש, אני עצמאית לאורך כל הדרך, החל מהזנת השאלות לסקר וכלה בהעברתו ובמעקב אחר התקדמות המענה עליו.
 
גם כאשר אני נזקקת לשירות ותמיכה, המענה מהיר. כאשר אני זקוקה למאפיינים שאינם קיימים, West-Wind משתדלת תמיד לענות לבקשתי להוספתם.
 
אין ספק כי המערכת מסייעת לנו רבות ומייעלת את עבודתנו פלאים.
 
Shira Amran
General Pedagogy