סקרים- מידע

סקרים- מידע

הדפס מאמר

הסקר הוא למעשה גישה לבחינה שאלה מחקרית בקרב אוכלוסייה מסוימת, אשר מבוססת על יכולת ההכללה מהדגימה אל כלל האוכלוסייה.

אחת הדוגמאות המוכרות ביותר של סקרים, הינם סקרי עמדות פולטים. בסקרים אלה, מתבצע אומדן של דפוסי ההצבעה בבחירות של כלל ציבור הבוחרים באמצעות סקירה של מאות בודדות של בוחרים.

חשוב ביותר לנהל את הסקר באופן שיטתי בין אם מדובר בסקר פשוט ובין אם במורכב. למתודולוגיה יש השפעה מכרעת על הצלחת הסקר.

 להלן מספר סוגיות הבאות לביטוי בכול הליך של סקר:

  • הגדרה מדויקת של השאלה/השערות/מידע שאותו מבקשים לקבל באמצעות הסקר .
  • ניסוח השאלון באופן כזה שיוכל לתת לנו את המידע הנחוץ ללא השפעה או הטיה בשאלות עצמן
  • קביעת השיטה: סקר אינטרנטי, סקר טלפוני, סקר באמצעות ראיון פנים אל פנים, סקר באמצעות פנלים או סקר משולב. כאמור לכל שיטה יש את היתרונות והחסרונות.
  • קביעת המדגם כדי שהתוצאות יהיו מייצגות תוך התחשבות בדמוגרפיה שונה של אוכלוסיות היעד.
  • עריכת פיילוט לצורך בחינת יעילות ומהימנות השאלון
  • ניתוח התוצאות תוך שימוש בכלי הסטטסטיקה תיאורית,הסקית והסתברותית ווידוי שאכן התשובות הינן מהימנות.

 

השימוש בסקרים הפך לכלי שימושי ונפוץ בתחומים רבים למדי, ובפרט בהקשר העסקי:

-          סקר שביעות רצון לקוחות כאמצעי לשיפור עסקי על ידי זיהוי כשלים בשירות, נקודות תורפה

-          סקר שביעות רצון עובדים כאמצעי לייעול תהליכים פנים ארגונים והעצמת המשאב האנושי

-          סקר אמון ונאמנות לקוחות כנדבך מתהליך ארוך טווח להבנה והבנייה של אסטרטגיה עסקית, אשר בוחנת, בין השאר, סוגיות כגון המלצה מפה לאוזן, רגישות למחיר, כוונות רכישה עתידיות ונאמנות צרכנית.

-          סקרי היתכנות ו/או כוונות רכישה, המשמש בעיקר לבחינת עמדות מקדמיות של צרכנים בשוק כלפי מוצר/שרות חדש

-          עצמת מותג – סקרים המיועדים לבחינת מיצובו היחסי של העסק בסביבה העסקית בה הוא פועל

-          סקרי שוק – בחינה אובייקטיבית של מאפייני הסביבה העסקית בה פועל הארגון

 

הצוות המקצועי של westwind רכש ניסיון רב בתכנון, ניהול וניתוח מחקרים וסקרים עסקיים לצד סקרים חברתיים וחינוכיים. אנו נשמח לספק  גם לכם מענה, בסקר אותו אתם מבקשים לבצע.